IFK Helsinki vs HC Lugano

PARTITA

Mon 29.08.2016 , 17.30

IFK Helsinki
VS
HC Lugano

4:2       (3:0,1:1,0:1,4:2)